HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI:
LOMY MOŘINA spol. s r.o.


Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2013, 2014 a 2015 (v tis. Kč)  

2013 2014 2015
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
Výnosy celkem

Vlastní kapitál
Z toho základní kapitál
Cizí zdroje
Ostatní pasíva
Náklady celkem
  289 535
131 828
1 768
423 131
234 200

367 181
333 000
55 950
0
231 842
  290 329
134 975
895
426 199
245 704

373 719
333 000
52 480
0
229 919
  289 539
113 537
674
403 750
234 513

361 835
333 000
41 887
28
199 876

Hospodářský výsledek před zdaněním 2013:
Hospodářský výsledek před zdaněním 2014:
Hospodářský výsledek před zdaněním 2015:

2 358
15 785
34 637