INFORMACE O PRODEJNÍ ORGANIZACI

LOMY MOŘINA spol. s r.o. jsou v oblasti dodávek kameniva pro stavební účely zastupovány organizací Českomoravský Štěrk, a.s. Mokrá


    Českomoravský štěrk, a. s., působí na českém trhu od roku 1998. Společnost vznikla postupným spojením více firem zabývajících se dlouhodobě těžbou kameniva. Majoritním vlastníkem společnosti Českomoravský štěrk, a. s. Mokrá, je Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost. Obě jmenované společnosti jsou spolu s firmou Českomoravský beton, a. s., součástí nadnárodní skupiny HEDELBERG CEMENT Group. Díky tomuto silnému zázemí může Českomoravský štěrk, a. s. Mokrá, poskytovat svým zákazníkům kvalitní komplexní služby a vytvářet jim tak spolehlivé podmínky k podnikání.

 
    Hlavním důvodem sloučení výrobců kameniva na Moravě a v Jižních Čechách bylo zajistit v době recese ve stavebnictví fungující podnik.Současně tak vznikla možnost získání většího objemu finančních prostředků pro podporu investičních záměrů především v oblasti kvality a zlepšení ekologie. Hlavní podnikatelským záměrem nové společnosti je pokrytí trhu severní a jižní Moravy, jižních a východních Čech širokým sortimentem drceného i těženého kameniva.Obchodní aktivity společnosti směřují zejména ke stálým výrobcům betonových směsí, obalovaných drtí pro stavbu silnic, štěrkodrtí a drtí pro výstavbu železničních tratí. Cílem společnosti je zabezpečit veškeré kvalitativní ukazatele kameniva pro tyto náročné stavby a pružně reagovat na požadavky velkých i drobných odběratelů, včetně dopravy kameniva na místo spotřeby. Za každý z celkem šesti uvedených obchodních teritorií odpovídá regionální obchodní zástupce, který vyjednává a vyřizuje obchodní smlouvy, sjednává platební podmínky a zodpovídá za úspěšný průběh každého obchodního případu až do uhrazení faktur.


Kontaktní spojení na expedici v LOMECH MOŘINA spol. s r.o.:


ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s. Mokrá
č.p. 73, 267 17 Mořina, okr. Beroun 

expedice kameniva: paní Lenka KUBÍNOVÁ
tel.: 311 702 410, 311 702 414
tel./fax.: 311 675 387
e-mail:


CENÍK KAMENIVA


Sídlo:

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s. Mokrá
Mokrá 359
664 04 Mokrá
tel.: 544 122 111
fax.: 544 122 571

e-mail: