PROVOZ TETÍN


Vedoucí provozu
tel.: 311 621 126

Závodní lomu

Adresa provozu

Telefon

Fax
 

František FROLÍK
e-mail:

František FROLÍK

266 01 Beroun

311 621 126, 311 621 163

311 622 839
 

Charakter těženého materiálu:


    Provoz Tetín těží vápence ve stejnojmenném lomu, který leží v k.ú. obce Tetín. Lom je otevřen v pěti těžebních patrech a surovina zde těžená obsahuje vápence chemické, i vápence vhodné pouze jako stavební kamenivo.

Podle charakteru příměsí se jedná o
- vápence vhodné pro chemické využití :
  • kotýské bez rohovců
  • koněpruské
  • slivenecké
  • loděnické
  • řeporyjské
- vápence vhodné pro výrobu stavebního kameniva:
  • zlíchovské
  • kotýské s rohovci


Hlavní využití

Chemické vápence


Stavební kamenivo

 


Odsiřování elektráren a tepláren
Cukrovarnictví

Podklady a zásypy staveb, obalované drtě


Výrobní sortiment

Z chemických vápenců
Surovina pro odsiřování elektráren Prunéřov I
Surovina pro cukrovary


Stavební kamenivo


Frakce
0/4 mm

0/22 mm MN

0 /125 mm MN

0 /200 mm MN

Zahradní kámen

Zahrádní solitér

ve frakci   4/80  mm
ve frakci   0/4 mm
ve frakci 63/90 mm


dle ČSN EN 13242 nebo zákona č. 102/2001 Sb.

CERTIFIKÁT SŘV (v PDF)

PROHLÁŠENÍ
(nové okno)

Dopravní trasa na provoz.


    Ze sjezdu dálnice D5 - Beroun směr Koněprusy, odbočení na Tetín, po průjezdu obcí cca 2 km po vyznačené trase do lomu.

Doba expedice

pondělí - pátek 6:00 - 14:00 hod. (s prodloužením ve stavební sezóně)

Doprava vápence pro odsiřování elektráren se provádí nákladními automobily po trase Tetín - Bítov, do Králodvorských železáren, kde se nakládá na rampě do železničních vagónů a odesílá do Prunéřova.

Zajímavosti z okolí Tetína


Lom Tetín leží v údolí řeky Berounky - na jejím pravém břehu těsně vedle železniční trati Praha - Plzeň. Leží v jihozápadní části Chráněné krajinné oblasti Český kras, uprostřed rozsáhlého masivu vápencových skal, které zde lemují koryto Berounky a jsou součástí komplexu Barrandienu. V okolních skalách se nachází celá řada přírodních scenérií, kaňonů a jeskyní, což z oblasti vytvořilo cíl mnoha turistických tras. Za řekou přímo proti provozu je známý komplex cvičných horolezeckých stěn, hojně navštěvovaný příznivci tohoto náročného sportu. V sousedství je i opuštěný lom Chlum který je cílem speleologů.


Obec Tetín, na jejímž katastru lom leží, je z Kosmovy kroniky známa jako sídlo Krokovy dcery Tety. Zde se podle pověstí nacházel její stejnojmenný hrad. Dochované zbytky hradu s částmi opevnění, které je možno nad řekou dosud nalézt se však historicky datují až do 1. poloviny 10 století, jako vdovské sídlo kněžny Ludmily, která zde byla v roce 921 zavražděna.


Na toto historické období je v obci i okolí řada dochovaných připomínek. Nedaleko odtud se nacházejí Koněpruské jeskyně, které patří mezi naše nejznámější krasové útvary. V oblasti je řada dalších registrovaných a podrobně popsaných jeskyň, vytvořených ve vápencových sedimentech v průběhu milionů let. V okolí je i řada opuštěných lomů, neboť místní ložiska vysokoprocentních vápenců byla i v historicky vzdálených dobách využívána k získávání stavebního kamene a k pálení vápna v malých šachtových pecích. Z hlediska přírodovědného je zde soustředěna řada rostlinných i živočišných druhů, které jsou předmětem ochrany jako druhy ohrožené. Geologicky je zde mnoho významných lokalit, vypovídajících o vývoji zemského povrchu.