PROVOZ MOŘINAVedoucí provozu - lom Čeřinka
tel.: 311 702 121

Směnový mistr
tel.: 311 702 122

Závodní lomu
tel.: 311 702 126


Adresa správy provozu

Telefon

GSM


Fax


Ing. Lukáš POTYŠ
e-mail:

Ivan HERÁK


Ing. Lukáš POTYŠč.p. 73, 267 17 Mořina

311 702 111

602 574 805
603 147 537

311 702 314


Charakter těženého materiálu:

Pro provoz  Mořina se těží vápence v lomu Čeřinka, který leží v k.ú. obcí Bubovice a Kozolupy. Lom je otevřen v sedmi těžebních etážích a surovina zde těžená obsahuje jak vápence chemické - cca 60%, tak vápence vhodné pouze jako stavební kamenivo - cca 40%.

Podle charakteru příměsí  se jedná o

-vápence vhodné pro chemické využití :
  • kotýské bez rohovců
  • koněpruské
  • slivenecké
  • loděnické
  • řeporyjské
  • dvorecko prokopské
-vápence vhodné pro výrobu s. kameniva:
  • kotýské s rohovci
  • zlíchovské
Hlavní využití suroviny

Chemické vápence


Stavební kamenivo


Odsiřování elektráren a tepláren


Výroba obalovaných drtí
Výstavba komunikací
Podklady a zásypy staveb

Výrobní sortiment

Z chemických vápenců

Surovina pro odsiřování elektráren Prunéřov II. a Tušimice

Stavební kamenivo

Frakce
0/4 mm MN

4/8 mm MN

8/16 mm MN

16/32 mm MN

0/32 mm MN odhlinění

0/63 mm

22/63 mm

Zahradní kámen

Zahradní solitér

63/125 mm MN

100/300 mm MN
ve frakci 16 (32) / 90 mm

dle ČSN EN 13043, 13242 nebo
zákona č. 102/2001 Sb.

CERTIFIKÁT SŘV (v PDF)

Prohlášení o vlastnostech MO/6

Prohlášení o vlastnostech MO/9

Prohlášení o vlastnostech MO 0-32

Prohlášení o vlastnostech MO 22-63

Dopravní trasy na provoz

1. Z Pražského okruhu odbočka na Ořech, dále pak směrem na Karlštejn k obci Mořina. Před obcí odbočení doprava směr Bubovice, po cca 2 km odbočka vlevo s označením "Lomy Mořina"

2. Z dálnice D5 sjezd Rudná, dále po trase na Karlštejn a dále jako ad. 1.

3. Z dálnice D5 sjezd Loděnice, dále směr Karlštejn, cca 2 km před Mořinou odbočka doprava s označením "Lomy Mořina"

4. Z údolí Berounky - za státní silnice mezi obcemi Dobřichovice - Řevnice odbočka směr Karlštejn, a dále po trase Mořina, Bubovice na odbočku dtto Ad 1.

Doba expedice

pondělí - pátek 6:00 - 14:00 hod. (s prodloužením ve stavební sezóně)


Součástí provozu Mořina je
železniční vlečka.


Zajímavosti provozu Mořina