PROVOZ HOLÝ VRCH


Vedoucí provozu
tel.: 311 702 717

Závodní lomu

Adresa správy provozu

Telefon
Expedice ČMŠ

GSM


Fax

František FROLÍK
e-mail:

František FROLÍK

č.p. 73, 267 17 Mořina

311 702 711
724 341 586

602 574 805
603 147 537


311 702 717
Charakter těženého materiálu:

    V lokalitě Holý Vrch se těží vápence ve stejnojmenném lomu, který leží v k.ú. obce Mořina v blízkosti místní části Trněný Újezd. Lom je otevřen v šesti těžebních patrech a surovina zde těžená je použitelná pouze jako stavební kamenivo. Jedná se zde převážně o vápence kotýské s rohovci s vyšším podílem SiO2. V roce 2004 byl zvětšen prostor pro dobývání v SV části o 2 ha (část Kréta), což reprezentuje cca 2,5 mil. tun kameniva a prodloužení životnosti lomu asi o 6 let při využití stávající technologické linky na úpravu. Ukončení těžby a zahlazení stop po těžební činnosti se předpokládá v časovém horizontu 8 - 10 let.

Hlavní využití suroviny

Stavební kamenivo
Výroba betonu
Výroba obalovaných drtí
Výstavba komunikací
Podklady a zásypy staveb
Výrobní sortiment

Frakce

0/4 mm

4/8 mm

8/16 mm

11/22 mm

22/63 mm MN

0/32 mm MN

Zahradní kámen

Zahradní solitérdle ČSN EN 12620, 13043, 13242 a zákona č. 102/2001 Sb.

CERTIFIKÁT SŘV (v PDF)

PROHLÁŠENÍ
(nové okno)
Dopravní trasy na provoz

1. Z Pražského okruhu odbočka na Ořech, dále směrem na Chýnici a  Karlštejn. Po průjezdu viaduktem cca 1 km za obcí Kuchař odbočka vlevo s označením "Provoz Holý Vrch"

2. Z dálnice  D5 sjezd Rudná, dále po trase směr Karlštejn a dále jako ad. 1.

3. Z dálnice D5 sjezd Loděnice, směr Karlštejn po trase Bubovice , Mořina. Cca 100 m před Mořinou odbočka vlevo směr Kuchař, cca 2 km a zde odbočka vpravo s označením "Provoz Holý Vrch".

4. Z údolí Berounky - za státní silnice mezi obcemi Dobřichovice - Řevnice odbočka směr Karlštejn, a dále po trase Mořina, Kuchař na odbočku dtto Ad 3.

Doba expedice

pondělí - pátek 6:00 - 14:00 hod. (s prodloužením ve stavební sezóně)

Zajímavosti z okolí

    Lom leží mimo Chráněnou krajinnou oblast Český kras, těsně na její severovýchodní hranici.
    Nižší obsah rozpustných složek ve zdejším vápenci je důvodem, proč zde nejsou výrazné krasové útvary, jako v blízkosti Mořiny a Tetína. V sousedství lomu začíná Karlické údolí v délce cca 4 km, končící u obce Karlík. V těchto místech stával stejnojmenný hrad, který údajně býval místem odpočinku Karla IV. při jeho cestách na Karlštejn a venkovským sídlem jeho manželek, které podle dochovaných zpráv neměly na Karlštejn přístup. Dnes se již těžko hledají pozůstatky tohoto hradu a jeho hradeb.
    Původní dobývací prostor byl v severovýchodní části rozšířen tak, aby mohlo být vytěženo celé ložisko a maximálně využita technologická úprava. To vše se děje dle plánu o využití ložiska a povolení příslušných orgánů statní správy.