DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Členění společnosti  

se sídlem v obci Mořina
se sídlem v obci Mořina
se sídlem v obci Tetín
se sídlem v obci Mořina, místní části Trněný Újezd


Údaje o těžené surovině

Vápence vhodné pro chemické využití s obsahem CaCO3 nad 85 %
Vápence vhodné jako stavební kamenivo s nízkým obsahem CaCO3
Hlavní využití suroviny

Chemické vápence

Odsiřování elektráren a tepláren
Cukrovarnictví
Chemický průmysl

Stavební kamenivo

Výroba betonu
Výroba obalovaných drtí
Výstavba komunikací
Podklady a zásypy staveb

Prodejní organizace
Stavebního kameniva

Českomoravský  štěrk, a.s. Mokrá
Mokrá 359
664 04 Mokrá

Expedice Mořina

Českomoravský  štěrk, a.s. Mokrá
č.p. 73, 267 17 Mořina, okr. Beroun 
expedice kameniva Lenka KUBÍNOVÁ
telefon 311 675 387
GSM 602 776 803
E-mail